FÖRETAG

I det stressade samhällsklimat som vi idag har är det lätt att känna press och stress över allt man inte gjort och måste göra. Detta medför att personalens ohälsa på företag kan komma att kosta upp till  12 procent av omsättningen i företaget pga. sjukskrivningar. Därför arbetar många företag idag aktivt med att förbättra sin personals hälsa med hjälp av träning som bevisligen ger en hälsosammare och starkare personal, både fysiskt och psykiskt.

Vi har installerat ett flertal företagsgym hos olika företag stora och små som valt att investera i sin personals hälsa med goda resultat. Ett företagsgym är något som betalar sig självt i slutändan då en friskare personal leder till bättre resultat och trivsammare miljö på arbetet.

Kontakta oss och berätta om din vision så hjälper vi dig!